Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Newsletter Kariery Youngpro.pl 30.12.2011

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_0ab35695b06161168.jpg

Newsletter Kariery Youngpro.pl 30.12.2011Newsletter Kariery Youngpro.pl 30.12.2011


****

Go Green in the City - międzynarodowy konkurs

Co: międzynarodowy konkurs studium przypadku

Kiedy: deadline aplikacji – 1 marca 2012.

Dla kogo: studenci i studentki kierunków biznesowych i technicznych

Schneider Electric, globalny ekspert w dziedzinie zarządzania energią zaprasza dwuosobowe zespoły studentów kierunków biznesowych i technicznych do wzięcia udziału w międzynarodowym, wieloetapowym konkursie Go Green in the City 2012.

Uczestnicy mają czas do 1. marca 2012 na opracowanie prezentacji przedstawiającą innowacyjną ideę inteligentnych rozwiązań energetycznych dla miast. Do drugiego etapu przejdzie 100 najlepszych drużyn, które wspólnie z mentorem ze Schneider Electric przygotują zarys biznesowy swojej koncepcji. Autorzy 25 wyróżniających się prac zostaną zaproszeni do 3. Etapu, który odbędzie się w Paryżu.

Zwycięska para odbędzie podróż po oddziałach Schneider Electric na całym świecie.

Zespoły, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną na praktyki w Schneider Electric.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie internetowej projektu Go Green In the City 2012.


****

XV, jubileuszowa edycja Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” rozpoczęta!

Co: konkurs

Gdzie: cała Polska             

Kiedy: wnioski przyjmowane są do 16 stycznia 2012 r.

Dla kogo: wszyscy zainteresowani

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV, jubileuszowej edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Udział w Konkursie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii. Zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę, która następnie wyłoni laureatów Konkursu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości aktywnie wspiera i promuje zwycięzców Konkursu podczas międzynarodowych targów oraz wystaw innowacyjności w kraju i za granicą. Wydawane są również katalogi, foldery i prezentacje multimedialne na temat tych rozwiązań, zaś ich autorzy zapraszani są do udziału w konferencjach, seminariach, oraz w programach radiowych i telewizyjnych poświęconych innowacyjności.

Informacje dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie www, jak również uzyskać pod nr telefonu (022) 432 83 12, lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl. Wnioski konkursowe można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2012 roku.


****

Czas na CSR! Dotacje dla organizacji studenckich

Co: program grantowy Pracowni Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Gdzie: cała Polska

Kiedy: zgłoszenia przyjmowane są jeszcze 2 turach – 10.01.2012 oraz 24.02.2012

Dla kogo: organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje związane z uczelniami

Po raz kolejny młodzi ludzie interesujący się odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem mogą zdobyć środki na realizacje projektów związanych z CSR (Croporate Social Responsibility – tłum. społeczna odpowiedzialność biznesu). Liga Odpowiedzialnego Biznesu czeka na organizacje studenckie, które chcą wziąć udział w programie grantowym Pracownia Działań Lokalnych.

Głównym celem programu jest propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych.

O dofinansowanie do budżetu zadań związanych z CSR mogą starać się zarówno organizacje studenckie, jak i koła naukowe.  Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać przez cały czas. Kolejne terminy przyjmowania wniosków to 10 stycznia 2012 oraz  24 lutego 2012.

Wszystkie dokumenty, które są wymagane do poprawnego złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.lob.org.pl, w zakładce Pracownia Działań Lokalnych.

Liga Odpowiedzialnego Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowany we współpracy z Fundacją Kronenberga, Orange/Grupa TP, PGNiG oraz PwC. W roku akademickim odbywa się już 8. edycja projektu, którego głównym celem jest promocja i edukacja odpowiedzialnego biznesu na uczelniach w całej Polsce.  Więcej o LOB na stronie: www.lob.org.pl.


****

Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego

Co: program stypendialny

Gdzie: cała Polska

Dla kogo: studenci i studentki kierunków ekonomicznych pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR

Fundacja „Wileńszczyzna” realizuje projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski pt. PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO – III EDYCJA dla studentów kierunków ekonomicznych pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR w roku akademickim 2011/2012.

W ramach tego programu o stypendia naukowo-socjalne (w wysokości do 2 000 zł miesięcznie) i szkoleniowe (w wysokości 1 200 zł ) ubiegać się mogą studenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • pochodzą z krajów byłego ZSRR;
  • legitymują się polskim pochodzeniem (posiadają Kartę Polaka lub mogą udokumentować polskie pochodzenie zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r., tekst jednolity: DZ.U. Z 2004 r. Nr 53, poz. 532);
  • są słuchaczami studiów ekonomicznych na polskich uczelniach;
  • inne warunki wymienione w Regulaminie Programu.

 Więcej informacji: www.stypendium.org lub/i fundacja.wilenszczyzna@gmail.com


****

NAJTRUDNIEJSZE PYTANIA REKRUTACYJNE [2]

Druga i z pewnością nie ostatnia część zestawienia najtrudniejszych pytań, które mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie daj się zaskoczyć pytaniem o swoją największą zawodową porażkę. Zastanów się, czy jesteś gotowy/a odbierać służbowe telefony poza godzinami pracy, bo rekruter może Cię poprosić o wyjaśnienie jak rozumiesz pojęcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Nie pozwól natomiast, żeby Twoją równowagę zachwiało konfrontacyjne pytanie stresujące.

Przejdź do artykułu.


****

ZDALNA PRACA OCZAMI PRACOWNIKÓW

Firma Cisco oraz portal Pracujflexi.pl wspólnie przeprowadziły niereprezentatywne badanie dotyczące wykorzystania i popularności zdalnej pracy w Polsce. Badanie pokazało, że zarówno firmy jak i ich pracownicy dostrzegają pozytywne aspekty pracy zdalnej. Wnioski z badania pozwalają przyjrzeć się prawdziwym oczekiwaniom, potrzebom i zachowaniom pracowników, wpływającym na sposób uzyskiwania dostępu do informacji i komunikowania się w przedsiębiorstwach.

Przejdź do artykułu.


2011-12-30 ,