Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Zmiana to dla audytora codzienność - wywiad z Dorotą Sienkiewicz, Senior Managerem w Dziale Audytu KPMG

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_03a578bebe9698718.jpg
Zmiana to dla audytora codzienność - wywiad z Dorotą Sienkiewicz, Senior Managerem w Dziale Audytu KPMG
Jak przebiegała Pani dotychczasowa ścieżka kariery w audycie?

Dorota Sienkiewicz, Senior Manager, Dział Audytu, KPMG: Moja kariera w KPMG rozpoczęła się zaraz po studiach, wiele lat temu. Ukończyłam studia na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, więc podstawowe pojęcia ekonomiczne i księgowe nie były mi wtedy znane. Dużo czasu zajęło mi nadrobienie zaległości w stosunku do koleżanek i kolegów, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne. Okazało się jednak, że podstawowe cechy matematyka: umiejętność logicznego myślenia oraz analizy danych są niezbędne do wykonywania zawodu audytora.

Rozpoczęłam pracę, jako młodszy asystent i przez kolejne lata przeszłam przez kolejne szczeble: asystenta, starszego asystenta itd., aż do starszego menedżera. Pracowałam wtedy na różnych projektach poszerzając swoją wiedzę, nabywając doświadczenia i spotykając różnych ludzi pracujących po „obu stronach”: u moich klientów oraz w KPMG. Stopniowo awansując, otrzymywałam coraz to trudniejsze zadania, bardziej skomplikowane projekty i obarczana byłam większą odpowiedzialnością. Z czasem podlegały mi zespoły pracowników, odpowiadałam za ich rozwój, podział pracy, nadzorowanie wykonywania zadań oraz raportowanie do menedżera, a potem bezpośrednio do partnera. Z drugiej strony, moje kontakty z personelem klienta też zmieniały swój charakter: od zadawania prostych pytań i próśb o dokumenty/wydruki, przeszłam do dyskusji na temat kwestii zidentyfikowanych podczas badania, planowania zespołów badających i terminów badania, negocjacji wynagrodzenia, aż po podsumowania badania na Radach Nadzorczych i spotkaniach z Zarządem. 

Jak to doświadczenie zweryfikowały Pani wyobrażenie o pracy audytora?

DS: Doświadczenia nabyte podczas pracy w KPMG zmieniły moje wyobrażenie o pracy audytora. Rozpoczynając pracę byłam przekonana, że będę pracować w biurze, zajmując się analizą danych finansowych oraz dokumentów dostarczonych przez klientów. Okazało się jednak, że praca audytora wiąże się z podróżami, poznawaniem nowych ludzi, nieustannym poszerzaniu wiedzy i nabywaniu doświadczeń. Bardzo ważne w naszej pracy są zdolności interpersonalne, komunikacja z różnymi ludźmi, z którymi trzeba współpracować oraz wyczucie ich potrzeb i problemów. Wiele istotnych informacji zdobywa się poprzez prawidłową komunikację, nawiązanie relacji oraz zadanie odpowiedniego pytania.

Czym dokładnie charakteryzuje się Pani praca?

DS: Audyt obejmuje badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) jednostek sporządzonych wg polskiej ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, jak również badania/przeglądy pakietów grupowych jednostek zależnych dla celów konsolidacji na poziomie ich udziałowców za granicą.

W swojej pracy jednak audytor realizuje również inne projekty, takie jak: badania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; badanie sprawozdań finansowych i prognoz zamieszczanych w prospekcie emisyjnym dla jednostek planujących wejście na GPW, projekty dotyczące identyfikacji różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a innymi standardami wraz z ich kwantyfikacją, agreed upon procedures, projekty dla klientów uczestniczących w procesach restrukturyzacji takich jak połączenia, akwizycje, likwidacje i inne.

Jakie są kluczowe cechy, które charakteryzują dobrego audytora?

DS: Praca audytora jest bardzo wymagająca. Daje wiele możliwości rozwoju, ale w zamian żąda ogromnego zaangażowania, często kosztem życia prywatnego. Ważne w niej są umiejętności komunikacji z osobami, które reprezentują różne branże, stanowiska i które pochodzą z różnych kultur – tak, aby zrozumieć ich problemy, spełnić oczekiwania i rozwiązywać konflikty. Wymaga otwartości i ciągłego poszerzania wiedzy.

Kluczowe cechy, które charakteryzują dobrego audytora, to otwartość na innych, uczciwość, możliwość współpracy i budowania relacji z różnymi ludźmi, dociekliwość, umiejętność analizy informacji, praca zespołowa, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Co najbardziej ceni sobie Pani w swojej pracy?

DS: Praca na obecnym stanowisku daje mi możliwość ciągłego rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń, rozwija zdolności organizacyjne podczas planowania i przeprowadzania pojedynczego projektu, pozwala na spotykanie i nawiązywanie relacji z coraz to nowych ludźmi. 

Oprócz poczucia stabilizacji i prestiżu pracy w międzynarodowej korporacji, najbardziej cenię sobie możliwość ciągłego rozwoju i nawiązywania znajomości, które z czasem umacniają się na „całe życie”. Cenne jest dla mnie przebywanie w towarzystwie osób, które mają podobne wartości etyczne i kierują się w życiu podobnymi zasadami.

Jak Pani sądzi, jakie wyzwania stoją dziś przed zawodem audytora?

DS: Wydaje mi się, że największym wyzwaniem, jakie stoi przed zawodem audytora, są ciągłe zmiany w przepisach i ustawodawstwie oraz nowe technologie i procedury, które muszą być wprowadzane, aby na nie odpowiedzieć. Przystosowanie się do pracy w ciągle zmieniającym się środowisku, stawiającym nowe wymagania było dla mnie największym wyzwaniem. Pomimo wieloletniego doświadczenia, w dalszym ciągu spotykam się z nowymi dla mnie problemami i kwestiami, które należy rozwiązywać. 

2014-02-11 ,