Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Doradztwo biznesowe oczami seniora - wywiad z Tomaszem Pilewiczem z PwC

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_2b93ff2f309464396.jpg
Doradztwo biznesowe oczami seniora  - wywiad z Tomaszem Pilewiczem z PwC
„Praca w doradztwie biznesowym daje niesamowitą możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia na temat źródeł danych, metod analizowania informacji i radzenia sobie w różnych sytuacjach.” Czego jeszcze powinien spodziewać się przyszły Doradca Biznesowy? Zapytaliśmy o to Tomasza Pilewicza z PwC Polska

Dlaczego doradztwo biznesowe? 

Tomek Pilewicz, Senior Associate, zespół ds. Sektora Publicznego, dział Doradztwa Biznesowego, PwC Polska: Wykorzystanie potencjału, wszechstronnych studiów (ekonomia, zarządzanie, prawo), teraz połączenie praktyki biznesowej z planami akademickimi i pracą akademicką. Praca w doradztwie biznesowym jest świetną możliwością dla wszechstronnego wykorzystania i pogłębienia wypracowanej wiedzy akademickiej. W moim przypadku wiedza wyniesiona ze studiów dotyczyła przede wszystkim polityk publicznych, w tym polityki społecznej i gospodarczej państwa. Mogłoby się wydawać, że nie jest to pierwszorzędny obszar dla doradztwa biznesowego. Okazało się się jednak, że takie wykształcenie i zainteresowania dają możliwość zaangażowania się np. w doradztwo biznesowe dla sektora publicznego, czy zrównoważonego rozwoju.

Praca w doradztwie biznesowym wiąże się z nieustannymi wyzwaniami, w których można się sprawdzić, nabyć nowe kompetencje i umiejętności. Jest to praca, która nie pozwala na popadnięcie w rutynę i dzięki której uczestniczy się przedsięwzięciach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, o których można przeczytać z pierwszych stron gazet. Daje to ogromną satysfakcję i poczucie zaangażowania w coś istotnego.

Jak mierzyć, to wysoko – czy właśnie dlatego wybrałeś PwC? 

Rozważając firmę, w której postanowię się rozwijać brałem pod uwagę szereg czynników. Istotne były dla mnie m.in. funkcjonujące w firmie zespoły kompetencyjne i świadczone usługi, baza kliencka i konkurencja firmy, ale także zaangażowanie społeczne firmy. Dla mnie zaangażowanie społeczne firmy jest tym co firma doradcza ofertuje pracownikom poza samą pracą, szkoleniami i związanymi z pracą świadczeniami. W przypadku PwC, na tle jej konkurencji, istotna okazała się działająca w firmie Fundacja PwC. Firma zaangażowana społecznie, to firma, która daje możliwości angażowania się w dodatkowe, rozwojowe inicjatywy. Okazało się, że miałem dobre przeczucie do Fundacji PwC, dzięki której mogłem kilkukrotnie zaangażować się w inicjatywy społeczne takie jak np. program mentoringu dla najlepszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce, którego Fundacja PwC jest organizatorem. 

Jaka była Twoja droga do doradztwa biznesowego? 

Już w trakcie studiów, których profil nie był stricte ekonomiczny, czy biznesowy zwracałem uwagę na taki dobór przedmiotów z tzw. puli do wyboru, które wiązały się z możliwością praktycznego wykorzystania w prac zawodowej. Duże, praktyczne znaczenie miał dla mnie kurs z zastosowań arkusza kalkulacyjnego w finansach i statystyce, czy zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Jeśli chodzi o praktyki, to w trakcie studiów odbywałem staże w ministerstwie oraz polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych. Tym co najcenniejsze co z nich wyniosłem, to nabycie świadomości nt. różnorodności i znaczenia komunikacji z ludźmi, z którymi przychodzi nam współpracować w późniejszym życiu zawodowym. 

Doradca biznesowy – jaki powinien być? 

Według mnie dobry doradca biznesowy patrzy na rzeczywistość kategoriami możliwości i w potencjalnych zagrożeniach jest również w stanie widzieć szanse. Dobry doradca biznesowy potrafi porządkować myśli i pomysły, zwraca uwagę na strukturę przekazywanej treści, jej szczegóły, ale również prostotę proponowanych rozwiązań. Jest to ważne o tyle, że każda proponowana przez doradcę rekomendacja może zostać praktycznie wykorzystana i z taką intencją powinno świadczyć się usługi doradcze. Dobry doradcza biznesowy to ktoś, kto nie ma książki w głowie, ale wie gdzie szukać informacji, które dadzą wartość dodaną dla klienta. Myślę, że w doradztwie biznesowym są w stanie sprawdzić się ludzie o zdolności uczenia się nowych rzeczy, zmieniania dotychczasowych przyzwyczajeń oraz otwierania się na nawiązywanie i budowanie relacji, zarówno biznesowych jak i osobistych. 

Studenci kierunków ekonomicznych często zastanawiają się nad wyborem doradztwa biznesowego jako zawodu. Na co powinni zwrócić uwagę zanim podejmą ostateczną decyzję?

Wydaje mi się, że biegłość w myśleniu ekonomicznym i sprawność w arkuszu kalkulacyjnym to w doradztwie biznesowym nie wszystko. Możliwie pełne wykorzystanie tych umiejętności daje połączenie ich z efektywną komunikacją, nowymi kontaktami i budowanymi relacjami. Stąd bardzo ważne są umiejętności miękkie i pewnego rodzaju odwaga do poznawania nowych ludzi i angażowania się w nowe inicjatywy. Jest świetna książka, która przybliża istotę budowania relacji, które można przekuć na sukces w biznesie o przewrotnym tytule. „Networking for people who hate networking” napisana przez D. Zack. Jeśli chodzi o ogólne, uniwersalne prawidłowości związane z wieloma rodzajami pracy, w tym doradztwem biznesowym świadczonym w ramach dużej organizacji, to wiele praktycznych rad zawiera „Winning” J. Welcha. Jeśli chodzi o „warsztat” doradcy, ale też innych zawodów wymagających pewnego rodzaju dyscypliny, to wielu cennych rad dostarcza „7 nawyków skutecznego działania” S. Covey’a. 

Należy zdawać sobie również sprawę z różnorodności obszarów i rodzajów projektów, których dotyczy doradztwo. Zdarzają się projekty nieskomplikowane i trwające krótko, jak również projekty wymagające złożonego dostępu do danych, wypracowywania nowatorskich metodyk, prowadzenia serii analiz, czy pracy ramię w ramię z klientem i trwające nawet kilka lat.

W ciągu wielu lat doświadczeń doradztwo biznesowe w Polsce dynamicznie się rozwijało. Jak z Twojej perspektywy zmienił się ten zawód? 

Obserwując doradztwo biznesowe w Polsce z poziomu makro zauważyłem, że na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz bardzie popularne stają się usługi doradcze związane z technologiami telekomunikacyjnymi, czyli mówiąc językiem doradcy tzw. „IT based consulting”. Jeśli zaś chodzi o samą naturę pracy, to coraz mniej popularne w moim odczuciu staje się przygotowanie opracowania, czy raportu, który klient odkłada na półkę lub do szuflady, a coraz większą rolę odgrywa wspólna praca z klientem nad jakimś wyzwaniem, czyli tzw. wsparcie przy przechodzeniu przez proces lub zmianę. Przykładem są projekty, w których pracownicy firmy doradczej pracują wspólnie z zespołami tworzonymi przez pracowników klienta, czy towarzyszą klientowi w serii spotkań biznesowych lub negocjacji.

Odnieść sukces to wiele, jednak kariera polega na ciągłym podnoszeniu poprzeczki – dlatego, co dalej? 

Praca w doradztwie biznesowym daje niesamowitą możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia na temat źródeł danych, metod analizowania informacji i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Stąd doradztwo biznesowe świadczone w dużej firmie daje spore możliwości poruszania się wertykalnego i horyzontalnego, jeśli chodzi o szczeble kariery w samej formie. W dużej firmie doradczej można doskonalić swój warsztat, rozwijać usługi i awansować od praktykanta do partnera, jak i poruszać się na płaszczyźnie poziomej, obejmując w firmie nowe odpowiedzialności, w tym  za zespół, dział, usługę, kraj, czy region. Doświadczeni doradcy biznesowi mogą liczyć na zatrudnienie w biznesie, w tym radach nadzorczych spółek lub na stanowiskach eksperckich, w organizacjach międzynarodowych lub pracować na własny rachunek pod własną marką. 

Na koniec – inspirująco. Czym jest dla Ciebie sukces? 

Przemawia do mnie powiedzenie, że sukces to marzenie z datą wykonania i że szczęście sprzyja tym, którzy są dobrze przygotowani.

2013-10-31 ,