Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Umowa zlecenie

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c977be2b4b2155002.jpg
Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest najpopularniejszą formą zatrudnienia studenta. Nadal jednak kryje się w niej kilka pułapek. Przygotowaliśmy skrót informacji o umowie zlecenia, który podpowie Ci jak powinna wyglądać treść umowy? Jak ją rozwiązać? Czego można się w niej spodziewać?

Przez umowę zlecenie zleceniobiorca (pracownik) zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz zleceniodawcy (pracodawcy) w określonym czasie i terminie przy czym odpowiedzialny jest za odpowiednie wykonywanie powtarzalnych czynności, a nie za rezultat pracy.

Przy umowie zlecenia nie ma stosunku podporządkowania a strony umowy są równorzędnymi podmiotami. Zleceniobiorca powinien jednak kierować się wskazówkami zleceniodawcy w sprawie sposobu wykonywania pracy.

Umowa zlecenie - treść

Co umowa zlecenie powinna zawierać?

  • rodzaj umowy, 
  • datę rozpoczęcia i wygaśnięcia,
  • charakterystykę pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie,
  • informację o ubezpieczeniu społecznym zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca ma prawo do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych, natomiast nie nabiera prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, ani wychowawczego.

W przypadku umowy zlecenia normy czasu pracy i wymóg dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponad normy obowiązują jedynie w szczególnych i uzasadnionych wypadkach.

Zmiana zakresu obowiązków względem zawartych w umowie jest podstawą do jej zerwania.

Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt swojej pracy, ale powierzone zadania powinien wykonywać z należytą starannością.

Umowa zlecenie - rozwiązanie

Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mają prawo do rozwiązania umowy w każdym momencie jej trwania. Stosunek cywilnoprawny wygasa również w momencie obustronnego dopełnienia warunków umowy. Jeżeli to zleceniobiorca rozwiązuje umowę przed wyznaczonym w niej terminie jest zobowiązany zwrócić zleceniobiorcy koszty jakie poniósł w celu należytego wykonania zlecenia lub też wypłacić część wynagrodzenia. W przypadku gdy to przyjmujący zlecenie odpłatne wypowiedział umowę bez ważnej przyczyny to jest odpowiedzialny za szkodę.

Prawa do zerwania umowy w dowolnym momencie jej trwania nie można się zrzec.

W sytuacji konfliktu z pracodawcą lub oszustwem z jego strony, zleceniobiorca może go skarżyć jedynie na drodze cywilnej, co wiąże się z potrzebą wynajęcia adwokata.

Uregulowania prawne dotyczące umowy zlecenia znajdują się w art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego.

Źródło: Kodeks cywilny Art. 734 - 751


„Dla osoby uczącej się, która nie ukończyła 26 roku życia korzystnym rozwiązaniem jest zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie. Poza korzystnym dla studenta wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu umowy zlecenia dodatkowym atutem jest elastyczność tej formy zatrudnienia. Wykonanie zlecenia może nastąpić w ustalonych wspólnie ze zleceniobiorcą godzinach, mogą być to godziny nieregularne, w dowolnej liczbie dziennie, często praca może być wykonywana zdalnie.”

Pytanie: jaka umowa jest najbardziej korzystna dla studenta zadaliśmy naszym ekspertkom z Grafton Recruitment Poland - Agacie Naklickiej, Recruitment Consultant oraz Jolancie Hryszkiewic, Payroll Specialist. Całą wypowiedź ekspertek znajdziecie tutaj.


2013-09-04 ,