Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f7168066.jpg
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Egzamin TOEFL (ang. Test of English as a Foreign Language) jest testem rozumienia i komunikacji w języku angielskim w kontekście edukacji akademickiej. Jego zaliczenie jest często wymogiem przy rekrutacjach na kierunki studiów oraz kursy, których językiem wykładowym jest angielski. TOEFL przeprowadzany jest obecnie w 165 krajach świata. Jednocześnie jest egzaminem, który jest najbardziej uznawany na świecie w instytucjach edukacyjnych (honorowany w 110 krajach na całym świecie przez ok. 5000 uczelni, uniwersytetów i agencji licencyjnych.

Egzamin TOEFL występuje w kilku wersjach i składa się z zadań sprawdzających poziom posiadanych kompetencji językowych w obszarach:

  • Czytanie tekstów akademickich. Umiejętność czytania w języku angielskim sprawdzana jest na podstawie 3-5 fragmentów podręczników akademickich, na ok. 500-700 znaków i załączonych do nich 12-14 pytań. Typowymi zadaniami są pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, a także uzupełnianie tekstu brakującymi zdaniami.
  • Rozumienie ze słuchu wykładów akademickich oraz konwersacji na tematy ogólne. Odsłuchiwanie 4-6 fragmentów wykładów akademickich oraz 2-3 konwersacji. Umiejętność sprawdzana na podstawie pytań jednokrotnego i wielokrotnego wybory, chronologicznego porządkowania zdarzeń.
  • Wypowiedź pisemna w kontekście akademickim. Poziom umiejętności weryfikowany na podstawie zadania typu integrated task (tworzenie tekstu na podstawie danych z wypowiedzi pisemnej lub mówionej), a także zadania typu independent task (wyrażenie opinii na dany temat).
  • Komunikacja w środowisku akademickim (mówienie). Umiejętność sprawdzana za pomocą 2 zadań typu independent task (wyrażanie opinii na tematy ogólne), 4 zadań typu integrated task (odniesienie się do treści mówionej bądź pisanej).

Wyniki są dostępne w Internecie po 15 od przystąpienia do egzaminu. Instytucje i placówki edukacyjne mają możliwość sprawdzenia wyników kandydata w oficjalnej bazie danych ETS.

Wyniki egzaminu są ważne 2 lata. Po ich upływie są one kasowane z oficjalnej bazy danych.

Koszt podejścia do egzaminu TOEFL wynosi 155 dolarów.

TEOFL to zastrzeżony znak handlowy Educational Testing Service (ETS), największej organizacji na świecie, która zajmuje się opracowywaniem i przeprowadzaniem testów i egzaminów językowych oraz edukacyjnych.

Przykładowy egzamin TOEFL jest dostępny na stronie www.ets.org/toefl

2011-11-09 ,