Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Testy selekcyjne

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f1658537.jpg
Testy selekcyjne

Testy selekcyjne w praktyce rekrutacji kandydatów wykorzystywane są w celu uzyskania rzetelnych informacji potwierdzających poziom umiejętności i inteligencji oraz opisu cech osobowości.

Testy stosowane w rekrutacji i selekcji kandydatów:

  • Testy na inteligencję. Mierzą poziom umiejętności psychicznych umożliwiających jednostce komfort pracy w zadaniach intelektualnych wymagających abstrakcyjnego myślenia. Testy na inteligencję dzielą się badające tzn. inteligencję ogólną [IQ] oraz testy poznawcze mierzące zdolność uczenia się.
  • Testy zdolności. Służą do pomiaru rozumowania słownego, liczbowego lub mechanicznego. Badają one kolejno komfort i efekty pracy z językiem pisanym i mówionym, danymi liczbowymi, oraz zrozumienia codziennych praw fizycznych.
  • Testy osobowości. Umożliwiają opis cech osobowości kandydata i przewidywania poziomu dopasowania do wymagań roli na stanowisku pracy. W tym celu stosuje się bardzo zróżnicowane testy, które mogą badać wiele cech stale regulujących funkcjonowanie psychiczne i społeczne jednostki. Jednym z przyjętych zestawem najważniejszych cech osobowości są: ekstrawersja/introwersja, stabilność emocjonalna, ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenia.
  • Testy umiejętności. Badają poziom umiejętności wymaganych na określonym stanowisku. Mogą mieć postać testu pisemnego lub praktycznego.

W praktyce rekrutacji kandydatów wyniki testów selekcyjnych wspierają i uzupełniają dane uzyskane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba badana testem psychologicznym ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej dot. wyników testu.

Prawo do przeprowadzania większości testów psychologicznych i psychometrycznych mają wyłącznie przeszkolone osoby posiadające dyplom psychologa. Jest ona zobowiązana etyką zawodową do zapytania badanego o zgodę na wypełnienie testu i nie może go do tego nakłaniać ani zmuszać. Decyzja kandydata o odmowie udziału w teście selekcyjnym nie może mieć przy tym wpływu na wynik procesu rekrutacji, przy czym w praktyce trudno udowodnić, że kandydat nie otrzymał pracy z powodu odmowy poddania się badaniu.

Opracowano na podstawie:                    

M.Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o., Warszawa 2011

2011-10-21 ,