Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Tajemniczy klient

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c7c2d6650f5566780.jpg
Tajemniczy klient
Rozwój konkurencyjności, automatyzacja procesów, coraz większa walka o utrzymanie klienta powoduje, że firmy coraz częściej zaczynają poważnie traktować jakość jako nadrzędny element w obsłudze klienta. Jakość obsługi można polepszać poprzez szereg szkoleń, programów coachingowych, ale także poprzez coraz częściej doceniany program „tajemniczego klienta”. Jest to popularny sposób „testowania” własnego personelu i tym samym potwierdzania prawidłowego obsługiwania najcenniejszego dobra dla organizacji, jakim są jej klienci.
 
Tajemniczy klient, czy inaczej „Mystery shopper” to proces, który funkcjonuje zarówno w sklepach, restauracjach, jak i innych organizacjach, które w pośredni lub bezpośredni sposób obsługują klientów. Jest to proces, w którym zlecającym jest organizacja, zainteresowana kontrolą poprawności pracy swoich własnych pracowników, franczyzobiorców lub podwykonawców. W przypadku bezpośredniej obsługi, np. w sklepach, zadaniem osoby realizującej program tajemniczego klienta jest sprawdzenie zarówno prawidłowości cen produktów oznaczanych na półkach wystawienniczych, jak również wiedzy pracowników sklepu o ofercie produktowej i logistyce powierzchni handlowej, a także prawidłowość naliczania cen w punkcie kasowym i finalnie rozliczenie należności. Część ze sklepów zwraca uwagę na sprawdzanie produktów w opakowaniach, które mogłyby zostać podmienione przez nieuczciwych klientów – i także to jest ujęte w procesie kontroli jakości.
 
W przypadku bezpośredniej pracy tajemniczego klienta możliwe są co najmniej dwa sposoby zakończenia procesu. Pierwszym jest wezwanie przedstawiciela kierownictwa punktu handlowego i podsumowanie przeprowadzonej akcji kontrolnej. Drugim sposobem jest wyjście ze sklepu i późniejszy kontakt z kierownictwem celem przedstawienia pełnego raportu z przeprowadzonego procesu.
 
Inaczej sprawa ma się w procesach telefonicznej obsługi klienta, które wymagają bardzo dokładnego przygotowania scenariusza rozmów. Skrypty, jakimi posługują się telefoniczni tajemniczy klienci, są przygotowywane w taki sposób, aby sprawdzić jak najwięcej wrażliwych, z punktu widzenia klienta, obszarów. Część z call center, które zajmują się obsługą procesu Mystery Shopper, poza kompetencjami miękkimi, bada także empatię w głosie rozmówcy, proaktywność, aktywność sprzedażową, wyważoną asertywość i inne kompetencje. Raporty dla zleceniodawców są bardzo dokładne, analizujące kompleksowo przeprowadzoną rozmowę telefoniczną. Wyniki badania tajemniczego klienta, są przedstawiane zarówno kierownictwu jak i audytowanym osobom, celem rzetelnej analizy nieprawidłowości i ustalenia kolejnych działań usprawniających obsługę klienta. Telefoniczne kampanie Mystery Shopper powinny być ponawiane w kilku cyklach, aby upewnić się, że proces obsługi klienta ulega poprawie.
 
Zadaliśmy dostawcom usług telefonicznych kampanii tajemniczego klienta pytanie dotyczące oczekiwań zleceniodawców wobec takich kampanii, i oto co nam odpowiedzieli:
 
Artur Kapacki, Prezes Telmon: Klient chce w takich przypadkach wiedzieć i czuć, że call center, które wybiera, ma doświadczenie w tego typu pracy. Niezwykle ważny jest więc dobór odpowiedniego teamu do realizacji zadania – to nie mogą być po prostu ankieterzy, ale osoby o wyższych kompetencjach – trenerzy z doświadczeniem i eksperci w obsłudze klienta, którzy podczas rozmów będą naturalni i nie dadzą się zidentyfikować. Najważniejsze są jednak wyniki – firma zlecająca kontrolę komunikacji z klientem chce otrzymać dokładne raporty z analizą ilościową i jakościową, proponowanymi zmianami, szkoleniami i obiektywną oceną systemu komunikacji.
 
Aleksandra Szymczak, Główny Ekspert ds. Jakości w SouthWestern BPS odniosła się do procesu współpracy między zlecającym, a zleceniodawcą i zwróciła uwagę na następujące obszary: ƒƒ
  • bardzo precyzyjny feedback schodzący na sam dół – ważne, by nie był „filtrowany” na wyższych szczeblach zarządzania, co blokuje proces poprawy i doskonalenia, ƒƒ
  • szkolenie pracowników po przeprowadzonym badaniu w celu poprawy wybranych elementów, ƒƒ
  • powtórzenie badania po treningu pracowników, ƒƒ
  • bliska współpraca między Klientem a organizatorem badania w celu jak najbardziej dokładnego przygotowania narzędzi, pracowników, raportu, planu treningowego,
  • szeroki zakres badań – wyeliminowanie bądź ograniczenie sytuacji, w której badaniu podlega non stop ta sama osoba (na przykład z racji godzin pracy), dotarcie do jak najszerszej próby pracowników podlegających badaniu, ƒƒ
  • jasny cel – co chcemy wychwycić i co poprawić, skupienie uwagi na konkretnych zagadnieniach – unikanie pułapki typu „spróbujemy poprawić wszystko”.
 
Paulina Borowska, Prezes Delta Contact: Głównym powodem dla którego firmy zlecają badania typu „tajemniczy Klient” jest chęć zweryfikowania w praktyce przyjętych przez Zlecającego standardów obsługi Klienta. Badanie znacząco wpływa na podniesienie jakości obsługi klienta, jak i ułatwia zarządzanie. Zmienia szeroko pojętą obsługę klienta w proces, który przy użyciu odpowiednich parametrów staje się mierzalny, a co za tym idzie można go dowolnie kształtować wedle potrzeb Zleceniodawcy. Pozwala określić różnice pomiędzy oczekiwanym a rzeczywistym poziomem obsługi dlatego jest coraz chętniej wybieraną usługą przez firmy przestrzegające najwyższych standardów biznesowych.
 
Oczekiwania w stosunku do Delta Contact jako wykonawcy usługi, koncentrują się na sprawnym, anonimowym, obiektywnym, a przede wszystkim zgodnym z założeniami badania przeprowadzeniu ankiet oraz dokonaniu fachowej analizy zebranych informacji.
 
Istotnym elementem dobrze przeprowadzonego badania jest umiejętność naturalnego przeprowadzenia wywiadu, co wymaga od naszych konsultantów dobrego przygotowania, wypracowanego w toku specjalistycznych szkoleń i doświadczeń w realizacji podobnych Projektów.
 
 
2014-02-25 ,