Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR)

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f2404681.jpg
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR)

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) to szeroka perspektywa analizy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz opracowywania ich strategii, która uwzględnia wpływ ich działań na interesy społeczności lokalnych, klientów, kontrahentów, pracowników a także skutki dla środowiska naturalnego. Firma społecznie odpowiedzialna zakłada funkcjonowanie firmy w oparciu o standardy etyczne i realizuje inicjatywy prospołeczne nawet jeśli nie leżą ich w interesie i nie są wymagane przez prawo.

Strategiczna odpowiedzialność społeczna to planowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy oraz działań na rzecz środowiska naturalnego. Zdaniem Amstronga strategia CSR powinna być zintegrowana zarówno ze strategią biznesową jak i ściśle powiązana ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ dotyczy zarówno otoczenia firmy jak i jej społeczności wewnętrznej.

W środowisku biznesowym popularność zaczyna zdobywać pogląd, że dzięki wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa zyskują źródło konkurencyjnej przewagi. Według Portera i Kramera można wyróżnić 4 grupy argumentów przemawiających na rzecz CSR tj. zasady etyczne, zrównoważony rozwój, przychylność organów władzy, społeczności i innych interesariuszy, poprawa wizerunku firmy. 


Opracowano na podstawie:                    

M.Amstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o., Warszawa 2011

2011-10-29 ,