Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Rozmowa kwalifikacyjna

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f8772386.jpg
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to najpopularniejsza metoda selekcji kandydatów do pracy stosowana w praktyce HR. Prowadzona jest w formie wywiadu o różnorodnej formie strukturyzacji, w którym osoba rekrutująca zadaje kandydatowi szereg pytań związanych z motywacją, doświadczeniu zawodowym i edukacyjnym, posiadanymi umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania zawodu. Jej celem jest uzyskanie i ocena informacji, które umożliwią przewidywanie przyszłej wydajności w pracy.

Standardowa rozmowa kwalifikacyjna składa się na pięć następujących części.

 • Powitanie i informacje wstępne.
 • Część główna – pytania do kandydata (zajmuje ok. 80% całkowitego czasu spotkania)
 • Oferta pracodawcy i udzielanie informacji o pracodawcy.
 • Odpowiedzi na pytania kandydata.
 • Zakończenie, informacja o terminie i sposobie przekazania informacji zwrotnej.

Zasadniczo, odbycie rozmowy kwalifikacyjnej powinno pozwolić rekruterowi na odpowiedź na pytania:

 • Czy kandydat jest wystarczająco kompetentny?
 • Czy jego motywacja jest właściwa?
 • Czy kandydat jest dopasowany do stanowiska i organizacji?

Wyróżnia się 3 podstawowe typy rozmów kwalifikacyjnych:

 • Rozmowa biograficzna. Metoda polega na szczegółowej analizie doświadczeń zawodowych i edukacyjnych kandydata w kolejności chronologicznej lub achronologicznej.
 • Ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna. Wywiad prowadzony w oparciu o określone wcześniej pytania, w których rekruter prosi o ustosunkowanie się do hipotetycznej sytuacji, lub opis zachowania kandydata w określonej sytuacji w przeszłości
 • Rozmowa oparta o wymagania wobec kandydata.

Rozmowy kwalifikacyjne przejawiają się zróżnicowanym stopniem ustrukturyzowania uzależnionym od preferencji i doświadczeń osoby przeprowadzającej osobie.

Rozmowa kwalifikacyjna trwa zwykle od 20 – 60 minut i może odbywać się zarówno w formie spotkania w siedzibie pracodawcy jak i rozmowy telefonicznej.


Opracowano na podstawie:                    

M.Amstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o., Warszawa 2011

2011-10-21 ,