Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Rekrutacja wewnętrzna

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f908874.jpg
Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrza to metoda pozyskiwania pracowników, w której kandydatury rozpatrywane są spośród pracowników danej organizacji. W praktyce oznacza to  awansowanie lub przesunięcie w pionie organizacyjnym (na równorzędne stanowisko pracy) i co się z tym wiąże zmianę zakresu obowiązków, konieczność nabycia nowych kwalifikacji, zmianę czasu, wymiaru i miejsca pracy oraz podwyższenie wynagrodzenia.

Dział personalny otwarcie informuje pracowników firmy o dostępnych wakatach (np. poprzez biuletyn czy Intranet) co jest rozwiązaniem polecanym przez ekspertów HR lub nieformalnie zaprasza się do procesu rekrutacyjnego wcześniej wyselekcjonowanych kandydatów.

Podczas przeprowadzania procesu rekrutacji wewnętrznej stosuje się podobne metody selekcji jak w przypadku rekrutacji zewnętrznej. Są to: rozmowa kwalifikacyjna, testy selekcyjne, Development Center (Assessment Center skierowany do obecnych pracowników firmy). Często wymaga się od kandydatów również przedstawienie dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny, portfolio. Duże znaczenie mają zwykle rekomendacje przełożonych, klientów i współpracowników kandydata a także wyniki jego dotychczasowej pracy.

Rekrutacja wewnętrzna często poprzedza rekrutację zewnętrzną, w której pozyskuje się kandydatów spoza przedsiębiorstwa lub obie formy rekrutacji prowadzone są równocześnie.

Wśród zalet rekrutacji wewnętrznej wymienia się:

  • motywowanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników;
  • zwiększenie lojalności zatrudnionych;
  • redukcja kosztów pozyskiwania pracownika (nie ma potrzeby publikowania płatnych ogłoszeń czy korzystania z usług wyspecjalizowanych agencji pracy);
  • mniejsze ryzyko i wyższa trafność decyzji rekrutacyjnej (dział personalny powinien dobrze znać kandydata);
  • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy [employer branding] jako oferującego możliwości rozwoju zawodowego i awansu;
  • kandydat zna organizację, do której kandyduje dzięki czemu skraca się niezbędny okres adaptacyjny.

Zauważa się również następujące wady rekrutacji wewnętrznej:

  • pracownicy pominięci w awansie mogą się poczuć pokrzywdzeni;
  • potencjalne trudności w adaptacji do sytuacji, w której między dotychczasowymi współpracownikami zachodzi nowa relacja przełożony – podwładni;
  • efekt falowania – pracodawca obsadza stanowisko, które zwalnia awansowana osoba innym pracownikiem aż do powstania wakatu, który musi zostać obsadzony pracownikiem spoza organizacji.

2011-12-06 ,