Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Praca w organizacjach pozarządowych

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_b6a612e7329927312.jpg
Praca w organizacjach pozarządowych
Praca w organizacjach pozarządowych. Dlaczego jest uważana za atrakcyjną?

Organizacje pozarządowe tworzą tak zwany trzeci sektor, z którym współpracują administracja publiczna i przedsiębiorcy. Działają one na rzecz interesów publicznych. Ich głównym celem nie jest osiągnięcie zysków, ale realizacja celów określonych w statucie. Do organizacji pozarządowych zaliczamy między innymi stowarzyszenia i fundacje.

Praca w organizacjach pozarządowych staje się coraz bardziej atrakcyjna. Dlaczego tak się dzieje? Jako jeden z głównych powodów wskazać można to, że oferty pracy w takich organizacjach są atrakcyjne dla ludzi młodych, gdyż dają im możliwość realizacji ambitnych zadań, nabywania doświadczenia zawodowego i dodatkowo dają poczucie misji i udziału w realizacji działań ważnych dla społeczeństwa. Należy jednak zaznaczyć, że praca w organizacjach pozarządowych nie jest dobrą opcją dla osób, które są nastawione jedynie na osiąganie wysokich zarobków.

Krajowe oddziały międzynarodowych organizacji, a także polskie organizacje są zarządzane coraz lepiej. Od swoich pracowników wymagają profesjonalizmu i pracy opartej o wysokie standardy. W związku z podwyższonymi standardami konieczne jest ciągłe dokształcanie się, pracownicy uczestniczą więc w szkoleniach, warsztatach, a także branżowych konferencjach. Niektóre z nich finansowane są także ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Ludzie coraz częściej chcą pracować w organizacjach, których działania nie są nastawione wyłącznie na zysk. Swoją karierę zawodową pragną wiązać z organizacjami, które są odpowiedzialne społecznie. Większość z nich szuka więc takiego pracodawcy, którego wartości są zbliżone do wartości wyznawanych przez poszukującego pracy. 

Niektóre osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi pracują na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, inne natomiast współpracują z nimi na zasadzie wolontariatu.

Organizacje pozarządowe z założenia są nastawione na realizację korzystnych społecznie celów, dzięki czemu praca dla nich stanowi źródło satysfakcji i zaangażowania. Czasem warto więc rozważyć zatrudnienie właśnie w tym sektorze.


2013-11-18 ,