Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Portfolio

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f31339.jpg
Portfolio
Portfolio – w odniesieniu do rynku pracy, jest to dokument rekrutacyjny będący zebraniem dokonań i próbek pracy kandydata, które mają poświadczyć o posiadanych umiejętnościach i kompetencjach. Wcześniejsze sukcesy zawodowe załączone w portfolio są dowodem, że autor portfolio jest kompetentny do osiągania dalszych wysokich rezultatów w pracy.

Praktyka tworzenia portfolio i promocji za pomocą niego własnej kandydatury wywodzi się z branży kreatywnej i kręgów artystycznych. Portfolio rozumiane jako teczka artysty, grafika, fotografa ma na celu pokazanie jego indywidualnego stylu oraz warsztatu pracy. Podobnie standardem jest posiadanie portfolio przez modelki i modeli. W tych kategoriach zawodowych portfolio stanowi główny i kluczowy dokument w procesie rekrutacji i wyboru partnerów do realizacji projektów.

Portfolio może jednak wspomagać kandydaturę na stanowiska w innych branżach niż kreatywna, w których podstawowymi dokumentami aplikacyjnymi są CV i list motywacyjny. Opracowanie zbioru dokonań i sukcesów zawodowych jest rozwiązaniem, które można zastosować w tych profesjach, w których doświadczenia można zamknąć w odrębne ilościowo i jakościowo projekty np. sprzedażowe, konsultingowe, dziennikarskie, marketingowe etc..

Tak rozumiane portfolio może zawierać: opisane w formie case study projektów, przyznane nagrody, listę klientów i kontrahentów, pozyskanych funduszy, analizie używanych technik menedżerskich i sukcesów zarządzanego przez siebie zespołu.
Informacje udostępnione w portfolio, zgodnie z polskim prawem, a także oddzielnymi umowami podpisywanymi z pracodawcą nie mogą zawierać informacji poufnych, których opublikowanie mogłoby zagrozić interesom firmy czy kontrahentów. Treści w nim zawarte nie powinny również naruszać tajemnicy zawodowej (dot. np. lekarzy, psychologów, księgowych, prawników), bądź zwyczajowych praktyk zachowania poufności (np. kontrakt trenerski).
2011-10-21 ,