Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Kontrakt menedżerski

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f7581368.jpg
Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski, inaczej umowa o zarządzanie, jest formą stosunku cywilnoprawnego między pracodawcą a kadrą zarządzającą. Menadżer (osoba przyjmująca zlecenie) zobowiązuje się w niej do odpłatnego i stałego zarządzania kadrą, produktem, bądź projektem zleceniodawcy.

Forma umowy cywilnoprawnej daje menadżerowi swobodę w sposobie realizacji zadań i kształtem bazuje na umowie zlecenie.

W praktyce cywilnoprawny charakter umowy wiąże się jednak z brakiem gwarancji uzyskania świadczeń chorobowych, urlopu wypoczynkowego,

Cywilnoprawny kontrakt menedżerski zobowiązuje zleceniobiorcę do przejęcia odpowiedzialności cywilnoprawnej za skutki dokonywanych przez niego działań. W przypadku popełnienia przez niego błędów to zgodnie z warunkami zawartej umowy, istnieje możliwość dochodzenia od niego odszkodowania.

Organizacje często wprowadzają do kontraktu menadżerskiego klauzule o zakazie konkurencji oraz klauzulę poufności.

2011-10-21 ,