Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Klaster

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f5194404.jpg
Klaster

Klaster to elastyczna forma współpracy horyzontalnej między 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi. Są one skoncentrowane przestrzennie i powiązane ze sobą (również nieformalnie) i poprzez skupienie zasobów może osiągać trwałą przewagę konkurencyjną.

Koncepcja klastra została zdefiniowana po raz pierwszy przez M. Portera na przełomie lat 80 i 90. jako: „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Klaster tworzą podmioty, które mogą ze sobą konkurować, jednak współpracują w zakresie działań, w których lepsze efekty można osiągnąć działając wspólnie [np. dokonywanie grupowych zamówień, czy wspólne prace badawcze]. Jest to sytuacja kookurencji – jednoczesne kooperowanie i konkurowanie.

Efekt synergiczny klastra przemysłowego jest oparty o:

  • wymianę know-how, przepływ wiedzy i rotację kadr;
  • wytworzeniu kapitału społecznego i zaufania społecznego;
  • dostęp do wyspecjalizowanych czynników produkcji i wspólnych zasobów;
  • możliwość wspólnych działań zwiększających skuteczność lub zmniejszających koszty.

2011-11-28 ,