Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Employer Branding

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f744656.jpg
Employer Branding

Employer Branding [budowanie wizerunku pracodawcy], są to działania firmy zmierzające w kierunku budowy atrakcyjnej dla obecnych i potencjalnych pracowników marki jako pracodawcy. Promując możliwości rozwojowe i kształtując środowisko pracy przedsiębiorstwa starają się wytworzyć wizerunek pracodawcy z wyboru [Employer of Choice]. Jest to także długoterminowa strategia przyciągania, angażowania i zatrzymywania pracowników, którzy odpowiadają wymogom stanowiska pracy.  

W zależności od wybranej grupy docelowej działania w zakresie Employer Branding można podzielić na dwie kategorie:

 • Employer Branding Wewnętrzny – skierowany jest on do obecnych pracowników firmy. Jest on ściśle powiązany ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi i zmierza do poprawy środowiska pracy, wzrostu motywacji pracowników oraz przywiązania do pracodawcy. Działaniami w tym zakresie mogą być spotkania integracyjne, konkursy dla pracowników, szkolenia, projekty wolontariatu pracowniczego.
 • Employer Branding Zewnętrzny – skierowany jest on głównie do potencjalnych pracowników firmy, ale może także obejmować kontrahentów i społeczności lokalne. Celem przedsiębiorstwa jest w tym przypadku budowanie szerokiej świadomości marki pracodawcy jako atrakcyjnego. Działaniami w tym zakresie mogą być eventy rekrutacyjne, strony internetowe, profile na portalach społecznościowych, profile na portalach pracy, reklamy w Internecie, wydarzenia typu „otwarte”, organizacja praktyk, staży czy konkursów dla studentów/ek.

Marka pracodawcy promowana jest w oparciu o pakiet psychologicznych i ekonomicznych korzyści, które firma zapewnia obecnym i oferuje przyszłym pracownikom firmy [Employer Value Proposition]. Działania Employer Branding zakładają traktowanie wakatu jako produktu, który należy sprzedać odpowiedniemu kandydatowi.

Strategie i kampanie Employer Branding powstają najczęściej w wyniku współpracy działu HR, PR i marketingu.

Wśród korzyści, które są wymieniane na rzecz prowadzenia działań w zakresie Employer Branding wymienia się:

 • większą ilość aplikacji samoistnych,
 • wyższą jakość kandydatur,
 • zwiększenie motywacji pracowników,
 • wzrost akceptacji warunków finansowych,
 • wzrost referencji pracowniczych (kandydatury z polecenia),
 • wsparcie marek firmy,
 • mniejszy wskaźnik retencji,
 • większa rozpoznawalność marki pracodawcy wśród studentów/ek i absolwentów/ek,
 • umocnienie kultury korporacyjnej,
 • większe zainteresowanie mediów,
 • lepsze relacje ze społecznością lokalną. 

2011-11-16 ,