Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

E-learning

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f245625.jpg
E-learning

E-learning to nauczanie z wykorzystaniem Internetu. Jest to metoda dydaktyczna pozwalająca odbyć szkolenie, warsztat w dowolnym czasie, bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej. Metoda została stworzona w celu nauczania na odległość, ale stosowana jest również w celu uzupełnienia stacjonarnych programów dydaktycznych.

Jednym z celów e-learningu jest nauczanie elastyczne, które oprócz możliwości wyboru czasu i miejsca odbycia kursu, polega na indywidualnym kształtowaniu ścieżki edukacyjnej oraz dostosowaniu do preferowanego tempa nabierania wiedzy.

W zależności od przyjętego modelu programu kształcenia elementy e-learningu mogą uzupełniać wiedzę nabytą na tradycyjnych szkoleniach, stanowić platformę do komunikacji z trenerem, wykładowcą, wykorzystywać materiały audiowizualne, obejmować telekonferencje, a także być oparte na modelu kursu on-line przeprowadzanego zdalnie w gotowym systemie szkoleniowym.

Wg Armstronga, dobrze zaplanowany kurs elearningowy powinien uwzględniać następujące zasady:

  • Stymulowanie procesu uczenia się.
  • Dopasowanie programu i treści oraz odpowiedni dobór ćwiczeń i materiałów dydaktycznych.
  • Zachęcanie uczących się do reagowania na bodźce, zachęcanie do kontynuowania nauki.
  • Czytelne przedstawienie celów edukacyjnych.
  • Program nauczania podzielony na łatwe do przyswojenia moduły z jasno sprecyzowanymi celami i wynikami.
  • Możliwość samodzielnego zaplanowania nauki przez uczącego się.
  • Możliwość samodzielnej oceny poczynionych postępów oraz dostęp do informacji zwrotnej.
  • Zachęcania uczących się do odnoszenia zdobywanej wiedzy do swoich doświadczeń.

Źródła:

M.Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o., Warszawa 2011

2011-10-31 ,