Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Assessment Center

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f4746050.jpg
Assessment Center

Assessment Center (AC) to spotkanie rekrutacyjne oparte na zestawie zadań, których celem jest weryfikacja posiadanych przez kandydatów umiejętności miękkich i kompetencji zawodowych. Odbywa się to poprzez aranżowanie sytuacji i wyznaczanie zadań, w których mogą się ujawnić pożądane na danym stanowisku cechy. Wszystkie zachowania, które mogą być ich przejawem są dokładnie spisywane przez asesorów, czyli osoby oceniające.

Assessment Center uznawany jest za jedną z najbardziej wiarygodnych metod rekrutacji, a jej skuteczność w ocenie kandydatów niektóre badania szacują nawet na 90%.

Udział w Assessment Center jest dla kandydatów okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, poznania wymagań na danym stanowisku oraz porównania się z rywalami. Udział w Assessment Center może być bogatym źródłem informacji o posiadanych umiejętnościach i kompetencjach. Kandydat ma prawo poprosić osobę, która organizuje proces rekrutacji o informację zwrotną.

Do Assessment Center zaprasza się od 4 do 8 kandydatów. Część zadań wykonuje się w grupie, inne indywidualnie.

Popularnymi typami zadań wykorzystywanych w różnych wariantach podczas Assessment Center są:

  • Koszyk zadań (in basket) - popularne zadanie indywidualne, trwające zwykle 1-2 godziny. Kandydat wciela się w nim w pracownika w określonym tle sytuacyjnym (np. zastępstwo asystenta prezesa) i jest zaopatrzony w plik firmowych dokumentów o zróżnicowanej treści i przeznaczeniu. Wśród nich znajdują się cele i zadania priorytetowe dla funkcjonowania firmy, a także mniej ważne zlecenia. Dodatkowo różnicuje je deadline – jedne są naprawdę pilne, inne mogą poczekać. Zadaniem kandydata jest zdefiniować celów priorytetowych, oraz optymalna organizacja harmonogramu pracy.
  • Prezentacja - zadanie polegające na przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji na określony temat, dla zdefiniowanej grupy odbiorców. Temat prezentacji może być ściśle związany z obowiązkami na danym stanowisku , dotyczyć sytuacji fikcyjnej firmy, lub stanowić formę autoprezentacji, w której należy przedstawić siebie, swoje zainteresowania itp..
  • Dyskusja – zadanie grupowe polegające na rozwiązywaniu fikcyjnego, bądź rzeczywistego problemu w wyznaczonym czasie. Zasadniczo można wyróżnić 2 typy problemów stosowanych w dyskusjach podczas Assessment Center – kooperacyjne i rywalizacyjne. Te pierwsze badają umiejętność współpracy w grupie, zdolności negocjacyjne i przywódcze, a także kreatywność. W tych drugich asesorzy również zwracają szczególną uwagę na umiejętności negocjacyjne i przywódcze, ale szukają także oznak asertywności czy stosowania technik manipulacyjnych.
  • Symulacja – metoda opierająca się na scenariuszu, który jest dostosowany do wymagań stanowiska pracy. Kandydaci wcielają się w zdefiniowane w scenariuszu role z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego.
  • Case study - metoda pozwalająca na badanie umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji. Polega na przedstawieniu kandydatowi tła sytuacyjnego firmy, bądź działu, wraz z celem do osiągnięcia lub problemem do rozwiązania. Wymaga się od niego rzetelnej diagnozy sytuacji na podstawie często niepełnych informacji oraz spisania rekomendacji dalszego działania.

2011-10-21 ,