Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Aniołowie Biznesu (business angel)

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f899674.jpg
Aniołowie Biznesu (business angel)

Anioł biznesu (ang. business angel) to posiadający kapitał inwestor, który przeznaczył lub potencjalnie może przeznaczyć fundusze na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach realizacji. W zamian otrzymują oni mniejszościowy pakiet akcji. Anioły biznesu inwestują swój własny kapitał (w przeciwieństwie do funduszów venture capitals), a swoją decyzję podejmują często w pełni samodzielnie, na podstawie subiektywnego osądu.

Aniołowie biznesu skupiają się w tzw. sieci aniołów biznesu. Są to platformy, które pośredniczą między poszukującym dofinansowania przedsiębiorcy, a osobami posiadającymi kapitał. Zapewniają one anonimowość, preselekcję projektów, a także wsparcie merytoryczne dla pomysłodawców w formie szkoleń i doradztwa. Większość sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit.

Ideą działalności aniołów biznesu jest również pomoc merytoryczna, menadżerska dla początkujących przedsiębiorców. Inwestorzy mogą wspierać młodą firmę również korzystając z własnej sieci kontaktów.

Inwestycje finansowane przez aniołów biznesu obarczone są zwykle dużym ryzykiem biznesowym.

2011-11-08 ,