Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

ACCA

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f8918396.jpg
ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Londynie zrzeszająca ekspertów finansów i rachunkowości z całego świata. Od kandydatów na członków wymaga zaliczenia 14 egzaminów o wysokim poziomie trudności oraz wykazania się odpowiednią praktyką zawodową co stawia certyfikat członkostwa ACCA w gronie najbardziej prestiżowych tytułów zawodowych w branży finansowej.

Egzaminy zostały podzielone na 2 bloki – Fundamentals i Proffesional, każdy z nich dzieli się dodatkowo na 2 moduły – Fundamentals na Knowledge i Skills, Proffesional na Essentials i Options. Szczegółowy zakres tematyczny prezentowany jest poniżej:

 1. Knowledge:
 • F1 – Accountant in Business
 • F2 – Management Accounting
 • F3 – Financial Accounting
 1. Skills:
 • F4 – Corporate and Business Law
 • F5 – Performance Management
 • F6 – Taxation
 • F7 – Financial Reporting
 • F8 – Audit and Assurance
 • F9 – Financial Management
 1. Essentials:
 • P1 – Professional Accountant
 • P2 – Corporate Reporting
 • P3 – Business Analysis
 1. Options: (do wyboru 2 z 4 poniższych)
 • P4 – Advanced Financial Management
 • P5 – Advanced Performance Management
 • P6 – Advanced Taxation
 • P7 – Advanced Audit and Assurance

Kursy oraz egzaminy odbywają się w języku angielskim i oparte są na rozwiązywaniu case studies. Oferowane na polskim rynku programy szkoleniowe kosztują średnio 20-30 tys zł +VAT, a średni czas trwania (od rozpoczęcia kursu do zaliczenia ostatniego egzaminu) wynosi od 2,5 do 4 lat. Od momentu rejestracji w ACCA student ma maksymalnie 10 lat na zaliczenie wszystkich egzaminów.

Próg zdawalności każdego egzaminu wynosi 50%.

Absolwenci kierunków ekonomicznych (I i II stopnia, podyplomwe, MBA) mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminów F1 – F4. Doradcy podatkowi są zwolnieni z egzaminu F6. Kandydaci, którzy zaliczyli 10 egzaminów na biegłego rewidenta zwolnieni są z 9 egzaminów ACCA składających się na blok Fundamentals.

Egzaminy ACCA organizowane są dwa razy w roku, w czerwcu oraz w grudniu w przeszło 400 placówkach egzaminacyjnych rozlokowanych na całym świecie. W Polsce organizowane są w Warszawie i Krakowie. Egzaminy F1, F2, F3 można zdawać również w formie komputerowej w terminach niezależnych od wyznaczonych w sesji czerwcowej i grudniowej.

Jednorazowa opłata rejestracyjna w ACCA oraz coroczna opłata manipulacyjna w trakcie procesu uzyskiwania tytułu wynosi 362 zł +VAT. Koszt przystąpienia do egzaminów waha się od 287 do 1043 zł +VAT w zależności od jego rodzaju, czasu zgłoszenia oraz wybranej sesji.

Certyfikat ACCA jest wymagany lub mile widziany przy rekrutacjach na stanowiskach menedżerskich w działach finansowo księgowych, szczególnie w zagranicznych spółkach wykorzystujących międzynarodowe standardy, lub w firmach zajmujących się outsourcingiem rachunkowo-księgowym.

Więcej informacji na temat certyfikatu ACCA można znaleźć na stronie stowarzyszenia.

Źródła:

http://www2.accaglobal.com/

http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/acca,1/

2011-10-21 ,